تورچ تیگ 250 آمپر هوا خنک فلکسیبل شیر دار

2300000 تومان5150000 تومان تومان

تورچ تیگ 250 آمپر هوا خنک فلکسیبل شیر دار

مناسب برای دستگاه های جوشکاری الکترود دستی دارای حالت جوشکاری آرگون با حداکثر ظرفیت 250 آمپر 

اعمال تخفیف در صورت سفارش 4 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر 

 

تورچ تیگ 250 آمپر هوا خنک فلکسیبل میکرو سوییچ دار

2600000 تومان3700000 تومان تومان

تورچ تیگ 250 آمپر هوا خنک فلکسیبل میکرو سوییچ دار

مناسب جهت نصب بروی دستگاه های 250 و 200 آمپر 

اعمال تخفیف در صورت سفارش 3 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر 

تورچ تیگ 450 آمپر آبخنک ثابت میکرو سوییچ دار توان جم

4700000 تومان8550000 تومان تومان

تورچ تیگ 450 آمپر آبخنک ثابت میکرو سوییچ دار توان جم

مناسب جهت امورات سنگین صنعتی 

قابلیت نصب بر روی دستگاه های 400 آمپر آبخنک

اعمال تخفیف در صورت سفارش 3 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر 

 

تورچ آب خنک میگ مگ MAXI 4000 برند توان جم

1900000 تومان2410000 تومان تومان

تورچ آب خنک میگ مگ MAXI 4000 برند توان جم

مناسب برای کار های سنگین در جوشکاری میگ مگ

نصب شونده بر روی دستگاه های 400 ، 500 و 600 آمپر آبخنک 

اعمال تخفیف در صورت سفارش 5 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر 

تورچ هواخنک میگ مگ N15 برند توان جم

1500000 تومان1800000 تومان تومان

تورچ هواخنک میگ مگ N15 برند توان جم

مناسب برای کار های سبک در جوشکاری میگ مگ

مناسب برای نصب بر روی دستگاه های 200 آمپر 

اعمال تخفیف در صورت سفارش 5 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر

تورچ هواخنک میگ مگ N25 برند توان جم

1810000 تومان2250000 تومان تومان

تورچ هواخنک میگ مگ N25 برند توان جم

مناسب برای کار های نیمه سنگین در جوشکاری میگ مگ

مناسب جهت نصب بر روی دستگاه های 200 و 250 آمپر 

اعمال تخفیف در صورت سفارش 5 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر 

تورچ هواخنک میگ مگ N36 برند توان جم

2150000 تومان2550000 تومان تومان

تورچ هواخنک میگ مگ N36 برند توان جم

مناسب برای کار های نیمه سنگین در جوشکاری میگ مگ

مناسب برای نصب روی دستگاه های 300 و 250 آمپر هواخنک 

اعمال تخفیف در صورت سفارش 5 عدد و بیشتر 

اعمال تخفیف در سفارش محصول همراه با خرید دستگاه جوش متناظر