فرز آهنگری بزرگ برند حدید برش مدل HB-31

تومان3470000 تومان

فرز آهنگری بزرگ برند حدید برش مدل HB-33

تومان3550000 تومان

فرز آهنگری بزرگ برند حدید برش مدل HB-51

تومان3180000 تومان

فرز آهنگری بزرگ برند حدید برش مدل HB-55

تومان3390000 تومان

فرز انگشتی گلو بلند حدید برش مدل HB15 بدون دیمر

تومان1700000 تومان

فرز انگشتی گلو کوتاه حدید برش مدل HB10 بدون دیمر

تومان1520000 تومان

مینی فرز برند حدید برش مدل HB-47

تومان1390000 تومان

مینی فرز برند حدید برش مدل HB-57

تومان1770000 تومان