انتخاب درست شرکت های ...

شرکت پارس نورد نوین

خریدار فرز های بزرگ حدید برش

موسسه پترو صنعت

خریدار فرز های بزرگ حدید برش

شرکت هیربد نیرو

خریدار پاور میگ آبخنک صبا الکتریک فرز های بزرگ حدید برش دستگاه پلاسما 70 آمپر ایران ترانس

شرکت تکاپو صنعت نامی

خریدار اینورتر تیگ 400 آمپر dc pulse جوشا

کارگاه تکنو مکنده سپاهان

خریدار اینورتر جوشکاری سه کاره صبا الکتریک

تراشکاری رستگار رامشه

خریدار پاور میگ آبخنک صبا الکتریک

آقای زعیم زاده ( یزد )

خریدار دستگاه جوش آرگون ac/dc ایران ترانس

آقای رستمی اصفهان

خریدار اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک

تراشکاری رستگار رامشه

خریدار پاور میگ آبخنک صبا الکتریک