کاربرد ولوم آرک فورس

کاربرد ولوم آرک فورس

کاربرد ولوم آرک فورس

آرک فورس ، آپشن مبهم ذهن این روز های فنی کاران .

در پیج های فنی ، وظیفه آن را افزایش نفوذ عنوان میکنند حالا آنکه هیچگونه افزیش چشمگیری در کار نیست . نفوذ را نه کم و نه زیاد میکند . 

اما وظیفه حقیقی آن چیست ؟ در ادامه به آن میپردازیم . 

ولوم آرک فورس در حقیقت وظیفه جلوگیری از چسبندگی الکترود را بر عهده دارد . در هنگام نزدیک شدن بیش از حد الکترود به قطعه کار ، با اعمال یک شدت جریان اضافی ، از چسبیدن الکترود جلوگیری میکند .

آرک فورس نفوذ را کاهش یا افزایش نمیدهد . 

هنگامی که ضخامت کار در حدود پایین قرار میگیرد ، نظیر برخی پروفیل ها ، ناچارا باید شدت جریان در پایین ترین مقدار ممکن تنظیم شود تا از سوراخ شدن پروفیل یا ورق اجتناب شود . 

میدانیم که کاهش جریان ، منجر به چسبیدن الکترود به قطعه کار و کاهش کیفیت اتصال و بی نظمی چهره گرده جوش خواهد شد . 

دقیقا در همین آن ، آرک فورس وارد عمل شده تا الکترود به قطعه کار نچسبد . 

کاربرد ولوم آرک فورس

همچنین افراد تازه کار ، با حرکات غیر اختیاری ناشیانه دست ، دائما الکترود بچسبانند که ولوم آرک فورس در اینجا نیز به کمک آنان آمده تا باعث تسهیل جوشکاری برای این افراد گردد . 

دو نکته مهم

1 – اگر چه به طور معمول با افزایش شدن جریان ، نفوذ نیز افزایش می یابد اما این افزایش حد محدودی داشته و از 3 میلیمتر یا 4 میلیمتر فرا تر نمیرود . پس انتظار افزایش نفوذ از آرک فورس نداشته باشید . 

2 – بسیاری از دستگاه های برند های غیر معتبر ، به صورت نمایشی این ولوم را بر روی دستگاه نصب کرده اند در حالی که این ولوم به هیچ کدام از برد های دستگاه متصل نیست و طبیعتا هیچ تاثیری بر روی جوشکاری ندارد . پیشنهاد میکنیم حتما از برند های معتبر خرید خود را انجام دهید . 

در تکمیل این مقاله پیشنهاد میکنم حتما مقاله نکات خرید اینورتر های جوشکاری را مطالعه نمایید .