اینورتر جوشکاری آرگون 170 آمپر فرونیوس مدل MagicWave 1700

280000000 تومان

اینورتر جوشکاری آرگون 170 آمپر فرونیوس

جوشکاری حساس ترین تجهیزات صنعتی
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود 

اینورتر جوشکاری آرگون 220 آمپر فرونیوس مدل MagicWave 2200

450000000 تومان

اینورتر جوشکاری آرگون 220 آمپر فرونیوس

جوشکاری حساس ترین تجهیزات صنعتی
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود 

اینورتر جوشکاری آرگون 230 آمپر فرونیوس مدل MagicWave 230i

اینورتر جوشکاری آرگون 230 آمپر فرونیوس

جوشکاری حساس ترین تجهیزات صنعتی
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود 

اینورتر سه کاره 230 آمپر سینرجیک فرونیوس مدل trans steel2200

200000000 تومان تومان

اینورتر میگ پالس 230 آمپر سینرجیک فرونیوس

جوشکاری انواع آلیاژ های صنعتی در مقیاس سبک
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود 

اینورتر میگ-مگ 270 آمپر پالسی سینرجیک فرونیوس مدل tps2700

330000000 تومان تومان

اینورتر میگ-مگ 270 آمپر پالسی سینرجیک فرونیوس

جوشکاری انواع آلیاژ های صنعتی در مقیاس نیمه سنگین 
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود 

اینورتر میگ-مگ 400 آمپر پالسی سینرجیک فرونیوس

تومان تومان

اینورتر میگ-مگ 400 آمپر پالسی سینرجیک فرونیوس

جوشکاری حساس ترین تجهیزات صنعتی در مقیاس سنگین
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود 

اینورتر میگ-مگ 400 آمپر پالسی سینرجیک فرونیوس مدل TPS 4000

670000000 تومان تومان

اینورتر میگ-مگ 400 آمپر پالسی سینرجیک فرونیوس

دستگاهی که میتونید با کیفیت جوش آرگون اما با سرعتی خیلی بیشتر ، انواع متریال های صنعتی رو جوشکاری کنید . داشتن کیفیت و سرعت بسیار بالا ویزگی بارز سری دستگاه های TPS فرونیوس به خصوص مدل 4000 و 5000 هست . 
 • ارسال رایگان
 • اعمال تخفیف در خرید حضوری 
 • مشمول خدمات اصلی تیم بردیا الکترود
 • یکسال گارانتی معتبر فروشگاه بردیا الکترود